Football 4 Friendship

Zaprojektowaliśmy pełną broszurę blisko 100 stron dla projektu Football 4 Friendship wpierającego młodych adeptów piłki nożnej na całym świecie. Broszura posiada część zrealizowaną w języku braille’a – z wytłoczeniami dla osób niewidomych. Z chęcią wspieramy takie inicjatywy.